چاپ این صفحه

نسخ خطی

انتشارات طب سنتی ایران دارای مجموعه 2000 جلدی از نسخ خطی در زمینه طب سنتی می باشد.لیستی که در ادامه مطلب آورده شده است اسامی این کتب و مؤلفین این آثار می باشد.در صورت تمایل تهیه این کتب با شماره 09107956905 برای سفارش تماس حاصل فرمائید.

نام اثر مولف
(فارابی )  مجموعه فلسفه فارابی
کاشف الاسرار و مطلع الانوار(ادبیات)
تذکرة اللبیب (یاقوتی) وکیل احمد سکندر پوری
تذکره الکحالین
تذکره نظامشاهیه حسن بن عبد الرحمان
تشریح الابدان منصور بن محمد بن احمد
ذخیره خوارزمشاهی سید اسماعیل جرجانی
رسالة ماالفروق خجندی
رساله ای در فصد
رساله باه(عجیبه!)
رسائل جابر بن حیان تصحیح : پ . کراوس
رسائل شیخ الرئیس(موسيقي)
فصول فی ال... رازی
فهرست کویت
قانون عربی(جلد 2 : مفردات ) چاپ بیروت
قانون عکسدار ابن سینا
قرابادین ابن تلمیذ(هبة الله بن صاعد) هبة الله بن صاعد(ابن تلمیذ)
قرابادین ایضاح محجه العلاج + معرفة القوی الادویة المفرده
قرابادین سمرقندی نجیب الدین سمرقندی
قرابادین سمرقندی2 نجیب الدین سمرقندی
قرابادین شاپور شاپور بن سهل
قرابادین قادری محمد اکبر شاه ارزانی
قرابادین مجهول
قرابادين کبیر عقیلی خراسانی
قضایا داله علی الموت بقراط
قوانین استعمال الادویه القلبیه علامه سمرقندی
قوی الادویه المسهله رازی
کامل الصناعة علی بن عباس
لاتین (قانون)
لاتین 1(قانون)
لاتین(قانون)
لاتین2(قانون)
لاتین3(قانون)
لاتین4(قانون)
مجموعه - الفاظ الادویه، میزان الادویه، فرهنگ نصیریه، انیس المعاجین
مجموعه بیست و یک رساله (قرابادین شاپور سهل)
مجموعه طبی(اختیارات.حنین.اسماعیل)
مجموعه طبی2
مفاتیح الحکمه
رساله افیونیه عماد الدین محمود بن مسعود
رساله افیونیه 2 عماد الدین محمود بن مسعود
رسالات ابن سینا
دفع مضار
درع الصحه محمد هاشم بن محمد طاهر تهرانی
درّة التاج طبیعیات قطب الدین شیرازی قطب الدین شیرازی
در النفیس
طبیعیات دانشنامه علائی شیخ الرئیس
جامع الفوائد فارسی معروف به طب یوسفی یوسف بن محمد
جلاء العیون پولاک نمسوی/حکیم شلیمر
جامع الفواید یوسفی
جامع الشفا
تنقیح فی کشف الاسرار خجندی خجندی
تنقیح المکنون  فی حل مشکلات القانون خجندی خجندی
تقويم الابدان یحی بن عیسی بن جزله
تقویم فارسی
تقویم الادویه اسفراینی
تقسیم ادویه
تقدیم الفاکه وتآخیرها علی الطعام رازی محمد بن زکریا رازی
تشریح مسعود بن محمود مسعود بن محمود
تشریح مجهول
تشریح العین سمرقندی
تسهیل المنافع فی الطب و الحکمه ابراهیم بن عبد الرحمن بن ابی بکر الازرق
دو رساله در داروسازی ( رساله فی الکیال والمقادیر) شریف ابوعبدا... محمد بن ادریس حسینی تمیمی
دفع المضار
فی التشریح اربع مقالات جالینوس مترجم : حنین بن اسحاق
شراب ابن سینا
جوامع اسکندرانیین
جمل و جوامع عماد الدین محمود بن مسعود
تذکر ة العلاج
تدبیر حفط الصحه بالمطعم و المشرب حنین
تدبیر المسافرین
تدارک السموم
تحقیق قول الشیخ فی النبض خجندی خجندی
تحفه سعدیه قطب الدین شیرازی
تحفه حکیم مومن
تحفة المؤمنین
مجربات بو علی (تحفة العاشقین)
ماء الجبن رازی
ما مثال الادویه حنین
لقط المنافع خوزی با تکیه بر اقوال النبی ابی الفرج عبد الرحمن بن علی خوزی
كنز اللغة
کنوز الصحه و یواقیت المنحه
کفایه مجاهدیه منصور بن محمد بن احمد
کتابی در موسوی
ترجمه کتاب جالینوس
تذکره شیخ احمد قلیوبی
تذکره الکحالین عیسی کحال علی بن عیسی کحال
تذکره الکحالین علی بن عیسی کحال
مجموعه طبی  معرفه السموم(حشایش+حقایق اسرار الطب)
کتابشناسی نسخ خطی پزشکی ایران
عیون الحکمه(طبیعیات) تدریس : حامد آرضایی
علاج الاطفال ابوالحسن طبری
علاج الاطفال 2(؟) + چند رساله در طب
علاج الاطفال (؟)
کتاب السموم یازبوقا
ضروب العلامات
(صنعت دلاکی)رساله دلاکیه محمد کریم خان ابن ابراهیم
حبیب العروس
تریاق فاروق
تریاق بلغاری ابویونس بلغاری
بهجت الرؤسا فی امراض النساء احمد حسن الرشیدی الحکیم
برء الساعه رازی محمد بن زکریا رازی
برءالساعه رازی محمد بن زکریا رازی
رسالة فیها نکت من مخفیات الرموز فی الطب بختیشوع بن جبرئیل
کتابی در طب
عین الحیوة محمد هاشم طبیب تهرانی
الشامل(30 جلد چاپی) ابن نفیس / یوسف زیدان
کتاب در معرفت اشجار و نباتات
معالجات ابوالحسن طبری
تایپ کتاب تقویم الصحه
تقريرات طب سنتي(آموزش مقدماتی طب سنتی)
جدول نشانه های غلبه اخلاط Word
پرینت مرحله دوم ویرایش و  تجمیع درسنامه جامع
ذخیره خوارزمشاهی(کامل)
استراتژی برای طب سنتی WHO
تحفه حکیم مومن.شمس اردکانی
قانون پارسی
القانون في الطب لابن سينا الكامل
مفردات الحاوی
الحاوی
آطریلال عماد الدین محمود بن مسعود
درسنامه فرهنگ
مصطفوی (همه)
الاغراض الطبیه (کامل)
الجامع لمفردات الادويه والاغذيه ابن بیطار
Trade in Medicinal plants
دیابت عبد الطیف بغدادی
The Gale Encyclopedia of Alternative Medicine
قانونچه.جامع الفواید یوسفی
جنگ طبی
شرح الموجز نفیس بن عوض کرمانی
صیدنه(ترجمه)
موجز ابن نفیس
کنز الذهب(شرح رساله ذهبیه)
منصوری.ابدال.جدری.تغذیه.ابن مندویه.....
قانونچه (ناقص)
صدر خواجو(بدون عنوان)
مجموعه طبی(حکیم افرزی)
رساله در حفظ الصحه
کامل الصناعه علی بن عباس
کفایة الطب کمال الدین بدیع الزمان ذو فنون ... غزنوی
Sorted کتاب چشم
مفتاح الشفا محمد حسین بن محمد جعفر بهبهانی
الفیه و شلفیه
خلاصة العیش( در امر مجامعت )
pharmacographia Indica
رسائل ابن سینا(کتابخانه ملک)
شهر سلامتی
تحفه سعدیه2
Victor Schauberger
ذخیره خوارزمشاهی (سعیدی سیرجانی )
انوار الناصریه
پاتولوژی طبی
قرابادین قادری
میزان الطب
ابدال الادویه المقصد الثلاثون من کتاب المقاصد طییب خویی
ابنه محمد بن زکریا
ابدال الادویه محمد بن زکریا
اختلاف الدم محمد بن زکریا
اسباب الاشیاء
شرح اسماء العقار
اصلاح الادویة المسهله و دفع مضارها حبیش بن اعثم
اصول التراکیب علی بن محمد بن عبد الله
اصول التراکیب سمرقندی نجیب الدین سمرقندی
اعمار الادویه المفرده و المرکبه
اعمار الادویه المفرده و المرکبه(زهری اندلسی) زهری اندلسی
اغذیه المرضی (مجهول)
رساله افیونیه 3 عماد الدین محمود بن مسعود
اکسیر اعظم( ناقص )
الادویه المشهوره نجیب الدین سمرقندی
الادویه و الاشربه الموافقه للمرضی نجیب الدین سمرقندی
الاغذیه الصالحه لکل مرض من الامراض نجیب الدین سمرقندی
رساله فی ذکر القاروره ابو الحسن طبری
رسالة التجارب محمد بن زکریا
الحاوی محمد بن زکریا
الحشایش(دیسقوریدوس) دیسقوریدوس
الفاظ الادویه حکیم نور الدین محمد شیرازی
الفصول(المرشد) فی الطب محمد بن زکریا
القواعد المبینه فی الطب علمیه و عملیه
المرشد محمد بن زکریا
المشجره فی معرفه امراض العین محمد بن زکریا
المنافع الکبری فی فن الجراحه الصغری دکتر عیسی حمدی پاشا
المواد الطبیه
الموجز فی الطب + خیلی بد خط
ایضاح محجه العلاج سجزی
آثار بقراط
آینه اسکندر در چشم
پزشکی نیاکان دکتر حسین حاتمی
تاريخ پزشكي دکتر نجم آبادی
تذکرة العلاج 2
تقويم الابدان ابن جزله
رسالة التلویح خجندی
جامع الفوائد
جامع الفوائد 2
حدود الامراض طبیب شیرازی
حدود الامراض
رساله ای مجهول در طب(حسین حکیم ؟)
نامه احمدی یا حفظ الصحه اسلامی امیر خان طبیب
حفط الصحه ابوالمجد الطبیب
حفظ الصحه ناصری کاظم رشتی معروف به ملک الاطبا
حفظ صحت ناصرالحکما
حفظیه
حقایق اسرار الطب سجزی
حقایق اسرار الطب2 سجزی
خرقه بخیه مرتضی قلی شاملو
خفی علایی سید اسماعیل جرجانی(تصحیح ولایتی)
خواص الاشیا ابن زهر ابن زهر
رساله در طب
رساله در طب 2
رساله در هيئت و نجوم
رساله عظام لا حس لها عماد
رساله هندباء ابن سینا
زبدة الطب سید اسماعیل جرجانی
زبده قوانین العلاج محمد بن علاء الدین بن هبت الله سبزواری(غیاث الطب)
سر الحکمه حکیم شلیمر فلمنکی
رساله فی منافع سکنجبین ابن ابی صادق
رساله فی تحرز عن السموم
سموم عماد الدین محمود عماد الدین محمود بن مسعود
شافی الاوجاع حبیب الله طبیب تونی
رساله شافیه
شراب ابن سینا ابن سینا
شراب و آداب شربه خجندی
شرایت جراحی ابوزین کحال فارسی
شرح  موجز قرشی ابن نفیس قرشی
شرح الفاظ الغریبه فی کتاب منافع الاغذیه و رفع مضارها
شرح تشریح الاعضاء المفرده فی القانون خجندی
شرح حفظ الصحه
شرح قانون قرشي(5جلد) ابن نفیس قرشی
شهر سلامتی
مجموعه طبی(صفت الطبیب)